Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Bij Najaarsnota 2022 was er een bedrag van € 494,3 mln aan verplichtingen geraamd en een bedrag van € 308,2 mln aan kasuitgaven. Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 16,9 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 132,04 mln minder aan verplichtingen aangegaan.

Bij Najaarsnota 2022 was er een bedrag van € 118,8 mln aan ontvangsten geraamd. De gerealiseerde ontvangsten zijn in 2022 € 2,06 mln hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van AiNed stond volledig op 2022 terwijl de verplichtingen over verschillende jaren wordt aangegaan. Bij voorjaarsnota 2023 wordt het verplichtingenbudget dat niet is gebruikt in 2022 verdeeld over de jaren 2023 en verder.

Voor het onderzoeksprogramma ROBUST is in 2022 een meerjarige verplichting van € 7,5 mln aangegaan, terwijl een kasbetaling van € 1,55 mln in 2022 heeft plaatsgevonden.

Uitgaven

Een deel van het uitgavenbudget voor AiNed is in 2022 niet gebruikt vanwege actualisering van kasramingen voor toegekende AI-projecten in het Key Digital Technologies programma van de EU en voor Fellowship Grants (beurzen voor AI-onderzoekers). Ook kostte de voorbereiding van een nieuwe uitvraagronde voor ELSA-labs meer tijd. In de Voorjaarsnota 2023 wordt het uitgavenbudget dat niet is gebruikt in 2022 meegenomen naar 2023.

Licence