Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

267.372

260.127

234.681

‒ 554

494.254

      

Uitgaven

249.968

249.873

56.579

1.796

308.248

      

Subsidies (regelingen)

10.000

5.793

21.060

‒ 907

25.946

Cyber security

0

832

0

141

973

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona)

0

1.600

2.000

 

3.600

EU-cofinanciering Digital Europe

10.000

2.857

0

‒ 1.048

1.809

Beter aanbesteden

0

504

0

 

504

NGF - project AiNed

0

0

13.600

 

13.600

NGF - project Nationaal Onderwijs Lab.

0

0

5.460

 

5.460

     

0

Opdrachten

23.950

18.826

3.968

540

23.334

Onderzoek&opdrachten

2.474

2.860

‒ 508

‒ 210

2.142

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

4.408

4.470

1.064

1.309

6.843

Digital trust centre

1.432

436

2.523

‒ 2.873

86

Cyber security

5.741

3.200

‒ 815

‒ 245

2.140

ICT beleid

7.378

6.535

320

1.500

8.355

Terugbetaling boetes ACM

0

0

 

1.633

1.633

CSIRT - DSP

1.017

979

‒ 667

 

312

Nationaal Groeifonds

0

0

2.018

‒ 195

1.823

Vervolgprogramma beter aanbesteden

1.500

346

33

‒ 379

0

      

Bijdrage aan agentschappen

41.199

48.624

3.867

1.389

53.880

Bijdrage RVO.nl

10.375

12.489

2.739

2.562

17.790

Bijdrage Agentschap Telecom

30.824

36.135

1.128

‒ 1.173

36.090

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

170.763

172.478

27.611

774

200.863

Bijdrage Metrologie

11.146

11.146

419

 

11.565

Raad voor de Accreditatie

277

777

326

 

1.103

Bijdrage ACM

779

779

23

 

802

Bijdrage aan het CBS

158.561

159.776

26.843

774

187.393

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.056

4.152

73

0

4.225

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.194

1.194

69

 

1.263

Bijdrage aan internationale organisaties

2.862

2.958

4

 

2.962

      

Ontvangsten

31.934

49.450

15.900

53.475

118.825

Ontvangsten ACM

162

162

0

 

162

Ontvangsten High Trust

30.200

47.716

15.900

53.475

117.091

Diverse ontvangsten

1.572

1.572

0

 

1.572

Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

 

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

267.372

260.127

234.681

‒ 554

494.254

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

267.372

260.127

234.681

‒ 554

494.254

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 10%, oftewel 90% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 steeg dit naar 96%, vanwege reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.

Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 99%, 3% hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere Cybersecurity en ICT-beleid.

Toelichting

Uitgaven

Ontvangsten

Ontvangsten High Trust

De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 69,4 mln verhoogd.

Licence