Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
          
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

267.372

0

267.372

‒ 7.245

260.127

25.460

5.151

3.591

2.978

          

Uitgaven

249.968

0

249.968

‒ 95

249.873

17.347

5.738

3.778

3.167

          

Subsidies (regelingen)

10.000

0

10.000

‒ 4.207

5.793

7.334

196

39

0

Cyber security

0

 

0

832

832

534

196

39

 

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland

0

 

0

1.600

1.600

    

EU-cofinanciering Digital Europe

10.000

 

10.000

‒ 7.143

2.857

6.800

   

Beter aanbesteden

0

 

0

504

504

    
          

Opdrachten

23.950

0

23.950

‒ 5.124

18.826

‒ 363

178

128

167

Onderzoek&opdrachten

2.474

 

2.474

386

2.860

402

380

173

173

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

4.408

 

4.408

62

4.470

‒ 231

‒ 6

‒ 6

‒ 6

Digital trust centre

1.432

 

1.432

‒ 996

436

‒ 534

‒ 196

‒ 39

 

Cyber security

5.741

 

5.741

‒ 2.541

3.200

    

ICT beleid

7.378

 

7.378

‒ 843

6.535

    

CSIRT - DSP

1.017

 

1.017

‒ 38

979

    

Vervolgprogramma beter aanbesteden

1.500

 

1.500

‒ 1.154

346

    
          

Bijdrage aan agentschappen

41.199

0

41.199

7.425

48.624

6.226

1.106

6

6

Bijdrage RVO.nl

10.375

 

10.375

2.114

12.489

6

6

6

6

Bijdrage Agentschap Telecom

30.824

 

30.824

5.311

36.135

6.220

1.100

  
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

170.763

0

170.763

1.715

172.478

4.067

4.175

3.508

2.897

Bijdrage Metrologie

11.146

 

11.146

 

11.146

    

Raad voor de Accreditatie

277

 

277

500

777

600

700

700

 

Bijdrage ACM

779

 

779

 

779

    

Bijdrage aan het CBS

158.561

 

158.561

1.215

159.776

3.467

3.475

2.808

2.897

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.056

0

4.056

96

4.152

83

83

97

97

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.194

 

1.194

 

1.194

    

Bijdrage aan internationale organisaties

2.862

 

2.862

96

2.958

83

83

97

97

          

Ontvangsten

31.934

0

31.934

17.516

49.450

0

0

0

0

Ontvangsten ACM

162

 

162

 

162

    

Ontvangsten High Trust

30.200

 

30.200

17.516

47.716

    

Diverse ontvangsten

1572

 

1.572

 

1.572

    
Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

267.372

0

267.372

‒ 7.245

260.127

25.460

5.151

3.591

2.978

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

267.372

 

267.372

‒ 7.245

260.127

25.460

5.151

3.591

2.978

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht is 96%, 6% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2021. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingbudget met € 7,2 mln wordt onder meer veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 15,5 mln bij de subsidieregeling EU-cofinanciering Digital Europa. De verplichtingenschuif is nodig door vertraging van de EU-commissie, waardoor de regeling (call1) later opengesteld wordt. Daarnaast wordt de bijdrage aan Agentschap Telecom voor het jaar 2022 met € 5,3 mln en voor het jaar 2023 met € 6,2 mln opgehoogd om het budget op het niveau te brengen van de jaarlijkse opdrachten.

Uitgaven

Subsidies

Bij de subsidieregeling EU-cofinanciering Digital Europa heeft een kasschuif plaatsgevonden van € 6,8 mln. Dit komt door vertraging van de EU-commissie, waardoor de regeling (call1) later opengesteld wordt. Daarnaast is € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering door RVO.nl.

Bijdrage aan agentschappen

De verhoging van het kasbudget voor het jaar 2022 met € 5,3 mln en voor het jaar 2023 met € 6,2 mln is nodig om het budget op niveau te brengen van de jaarlijkse opdrachten, dit omdat het Agentschap Telecom de afgelopen jaren meer uitvoeringstaken en toezichtstaken heeft gekregen in het kader van onder andere het veiligheidsdomein, telekwetsbaarheid, digitale veiligheid van apparatuur (RED), veiligheid openbare netwerken en Cybersecurity act.

Ontvangsten

ACM ontvangt dit jaar naar verwachting meer boetes dan geraamd (jaarlijks ruim € 30 mln). Het ontvangstbudget wordt daarom opgehoogd met € 17,5 mln.

Licence