Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 24: Uitvoering en toezicht

Slotverschillen Artikel 24 (Bedragen x € 1 mln).
  

verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal artikel 24

‒ 38

‒ 38

10.191

24 Uitvoering en toezicht

03 - Ontvangsten

  

10.191

65 - Bijdragen Baten-Lastendiensten

‒ 38

‒ 38

 

Toelichting

Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 10,2 mln. in 2022 wordt verklaard door verrekening van de NVWA opdracht 2021.

Licence