Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Op de artikelen van het NGF werd (nog) niets direct verplicht of betaald. Indien een project een onvoorwaardelijke toekenning heeft gekregen wordt het daarmee samenhangende budget overgeheveld naar het departement dat het project gaat uitvoeren. Het budget dat aan het einde van het boekjaar niet onvoorwaardelijk is toegekend wordt afgeboekt en in het volgende boekjaar door middel van de eindejaarsmarge van het NGF weer aan de begroting toegevoegd.

Verplichtingen

Alle middelen zijn reeds overgeboekt naar hoofdstuk L, het hoofdstuk voor het Nationaal Groeifonds dat is ingesteld na de omzetting van de niet-departementale begroting (hoofdstuk XIX tot 2023) in een begrotingsfonds. Om die reden zijn er geen slotwetmutaties om toe te lichten.

Uitgaven

Alle middelen zijn reeds overgeboekt naar hoofdstuk L, het hoofdstuk voor het Nationaal Groeifonds dat is ingesteld na de omzetting van de niet-departementale begroting (hoofdstuk XIX tot 2023) in een begrotingsfonds. Om die reden zijn er geen slotwetmutaties om toe te lichten.

Licence