Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 99 Nog onverdeeld

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 3,9 miljoen lager en de gerealiseerde uitgaven € 1,4 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Bij de Najaarsnota is er een kleine reservering behouden voor onvoorziene uitgaven tussen Najaarsnota en Slotwet. Na de Najaarsnota is op deze middelen geen beroep meer gedaan en zijn deze vrijgevallen.

Licence