Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 17,0 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd en de gerealiseerde uitgaven zijn € 20,8 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Enkele verklaringen voor de onderuitputting zijn:

  • het invullen van vacatures gaat minder snel dan gedacht.

  • er is een hogere uitstroom van medewerkers.

  • lager dan verwachte opleidingskosten en lagere uitgaven voor woon-werkverkeer doordat er relatief vaak wordt thuisgewerkt en digitaal vergaderd dan voor de corona-periode.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 5,2 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit betreft voor een deel ontvangsten van de Rijksschoonmaakorganisatie: de ontvangsten zijn hoger dan begroot door aansluiting van nieuwe locaties in 2022 en meer bijdragen voor medewerkers uit de banenafspraak. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten voor het uitvoeren van de subsidieregelingen dan verwacht. Voor het overige betreft het diverse algemene ontvangsten op het gebied van apparaat.

Licence