Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 4 Jonggehandicapten

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven voor de uitkeringslasten Wajong zijn € 21,7 miljoen lager uitgekomen dan bij Najaarsnota geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de bevoorschotting aan het UWV richting het einde van het jaar 2022, aangezien de verwachting was dat de uitkeringslasten Wajong lager zouden uitvallen dan eerder verwacht.

Licence