Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 5 Werkloosheid

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 68,5 miljoen lager en de uitgaven zijn € 67,6 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door minder verplichtingen en uitgaven voor crisisdienstverlening (€ 66 miljoen). Er is flinke onderuitputting op de dienstverleningsbudgetten. Het valt op dat met name weinig gebruik is gemaakt van werkfitbehoud en van de middelen voor het opleidingsdeel van MBO praktijkleren. Bij het aanvullend crisisdienstverleningsbudget is er ook sprake van dat veel trajecten naar werk een lange doorlooptijd hebben en daarmee ook de betalingen. Hiervoor is in het voorjaar 2022 ook al een deel van de uitgaven doorgeschoven naar 2023.

Daarnaast zijn er lagere verplichtingen en uitgaven bij Scholing WW (€ 1,2 miljoen). Het aantal scholingstrajecten in 2022 is lager uitgevallen dan verwacht. In 2022 was er sprake van een toenemende krapte, waardoor vermoedelijk minder scholingstraject nodig waren om werk te vinden.

Licence