Base description which applies to whole site

Artikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting verhoogd als gevolg van USD en SDR koersverschillen op de uitstaande garantieverplichtingen van de Inter-American Development Bank (IDB), de African Development Bank (AfDB) en de Asian Development Bank (AsDB).

Uitgaven

Artikelonderdeel 5.1 (Multilaterale samenwerking)

De uitgaven van artikelonderdeel 5.1 zijn ten opzichte van de tweede suppletoire begroting verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door een bijdrage aan het Resilience and Sustainability Trust (RST) van het International Monetary Fund (IMF).

Artikelonderdeel 5.2 (Overig armoedebeleid)

Gedurende het jaar is sprake van koersverschillen doordat de begroting voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Deze koers wordt gelijktijdig met de presentatie van de begroting vastgesteld. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat er een saldo. Voor de koersontwikkeling is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting een meevaller ontstaan.

Ontvangsten

De ontvangstenop artikel 5 zijn ten opzichte van de tweede suppletoire begroting verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door een technische verwerking van een teruggave van het Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA) van UNDP. Deze activiteit kon door de huidige situatie in Afghanistan geen doorgang meer vinden.

Deze teruggave is vervolgens via de begroting van Buitenlandse Zaken ODA-neutraal ingezet voor een vervangende UNDP activiteit middels het Special Trust Fund for Afghanistan voor programma’s op het gebied van sociaal-economisch herstel.

Licence