Base description which applies to whole site
+

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Uitgaven

Artikelonderdeel 4.1 Humanitaire hulp

Op artikelonderdeel 4.1 Humanitaire Hulp is sprake van een beperkte overschrijding. De oorzaak daarvan is de Nederlandse steun aan het initiatief Grain from Ukraine waartoe eind november is besloten. Dit initiatief beoogde de aankoop van extra graan uit Oekraïne dat ten goede komt aan landen die te maken hebben met voedselonzekerheid of waar hongersnood dreigt.

Licence