Base description which applies to whole site

Artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 11 Budgettaire gevolgen artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

16.337

38.008

54.147

70.285

70.285

48.415

Uitgaven

0

16.337

38.008

54.147

70.285

70.285

48.415

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de uitgaven

Van het beschikbare budget van in totaal € 38 mln in 2022 wordt naar verwachting € 5,7 mln beschikbaar gesteld voor de uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de commissie in de beoordeling en selectie van projecten en de uitgaven ten behoeve van de ondersteunende processen in het kader van het fondsbeheer van het Nationaal Groeifonds. Het betreft onder meer de volgende kosten:

  • De ondersteuning van de commissie door de stafdirectie;

  • Het inhuren van expertise ter ondersteuning van de commissie en de onkostenvergoeding voor de commissie;

  • Inzet van het CPB ter ondersteuning van de commissie;

  • Inzet van RVO.nl voor de algemene klantcontactfaciliteit, de toegangspoort en ondersteuning van de stafdirectie;

  • De kosten van het fondsbeheer door EZK.

Het resterende budget betreft de tranche voor loon- en prijsbijstelling 2021 die op het apparaatsartikel is geboekt. Deze bijstelling zal op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen en het apparaatsartikel.

Licence