Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Jonggehandicapten, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.151.070

‒ 3.709

4.147.361

     
 

Uitgaven

4.151.070

‒ 3.709

4.147.361

     

4.0

Jonggehandicapten

4.151.070

‒ 3.709

4.147.361

 

Inkomensoverdrachten

4.064.466

1.714

4.066.180

 

Wajong

4.064.466

1.714

4.066.180

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

86.604

‒ 5.423

81.181

 

Re-integratie Wajong

86.604

‒ 5.423

81.181

     
 

Ontvangsten

41.861

0

41.861

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,7 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Licence