Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Op dit artikel zijn de uitgaven in 2023 circa € 1,7 mln. lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn de verplichtingen circa € 2,1 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding van de kas- en verplichtingruimte komt doordat werving en selectietrajecten meer tijd nodig hebben gehad, waardoor functies later werden vervuld. Daarnaast zijn er trajecten, bijvoorbeeld de overdracht van het archief, die een langere doorlooptijd hebben gehad. Verder zijn facturen niet tijdig ontvangen waardoor de betalingen niet in 2023 hebben plaatsgevonden.

Licence