Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Op dit artikel is 2023 circa € 1,8 mln. minder uitgegeven dan begroot.

Toelichting

De minder uitgaven zijn voornamelijk veroorzaakt doordat er minder opdrachten zijn versterkt aan derden partijen dan eerder werd verondersteld.

Licence