Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Op artikel 11 zijn de uitgaven in 2023 € 24,9 mln. lager uitgevallen dan begroot. Aan ontvangsten is € 1,7 mln. meer gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

Er zijn lagere realisaties van de uitgaven van € 24,9 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de externe inhuur de kasuitgaven van Doc-Direkt lager zijn uitgevallen dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door overlopende verplichtingen die in 2024 tot betaling zullen komen.

De meer ontvangsten hebben betrekking op € 1,2 mln. bij Doc-Direkt en € 0,5 mln. bij de Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF).

Licence