Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen en uitgaven zijn € 2,0 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd.

Dit wordt veroorzaakt door hogere uitkeringslasten bij de ziekteverzekering Caribisch Nederland. Dit wordt verklaard door enerzijds een hoger dan verwachte bevolkingsgroei, en anderzijds door aanhoudende onrechtmatigheden in de uitkeringen vanwege fouten in het IT-systeem.

Licence