Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 5 Werkloosheid

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 20,9 miljoen lager en de uitgaven zijn € 20,7 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door minder verplichtingen en uitgaven voor de Arbeidsmarktdienstverlening. De uitvoeringskosten vallen lager uit (circa € 9,2 miljoen). Daarnaast zijn er minder trajecten ingekocht dan verwacht (circa € 8,3 miljoen). Ook zijn er uitgaven vertraagd en doorgeschoven naar 2024.

Licence