Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 10,4 miljoen en de uitgaven € 0,7 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Bij de bijdrage aan ZBO's/RWT's is voor de uitvoering van de individuele plaatsing en steun (door UWV in plaats van door gemeenten) €10,2 miljoen minder verplicht en € 0,4 miljoen minder uitgegeven. De verplichtingen zijn namelijk alleen voor 2023 vastgelegd (verplichtingenrealisatie is gelijk aan kasrealisatie).

Licence