Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 18,5 miljoen en de uitgaven € 36,1 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. De grootste mutaties betreffen:

  • Opdrachten: Er is € 24,0 miljoen minder verplicht en € 25,4 miljoen minder uitgegeven. Het grootste deel van de onderuitputting wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van de bijdrage aan het Gemeentefonds van € 20 miljoen. Daarnaast wordt de onderuitputting wordt vooral veroorzaakt door vertraging of het niet doorgaan van een deel van de geplande opdrachten en onderzoeken in het najaar 2023.

  • Subsidies: Er is € 10,1 miljoen meer verplicht en € 3,5 miljoen minder uitgegeven. De onderuitputting van de uitgaven wordt veroorzaakt door het verlengen van de subsidieperiode van een aantal subsidies waardoor de geplande betalingen in 2023 naar 2024 of later verschuiven. Door de verlenging zijn er meer verplichtingen aangegaan in 2023 dan verwacht.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 0,8 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd.

Licence