Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Toelichting

Verplichtingen De verplichtingenrealisatie valt hoger uit dan voorzien. De hogere realisatie kan worden toegeschreven aan extra verplichtingen op artikelonderdeel 2.3 Klimaat (EUR 95,0 miljoen in totaal) die zijn aangegaan in de aanloop naar de COP28 in Dubai zoals het International Institute for Environment and Development (IIED) in het kader van Locally Led Climate Adaption en voor een optopping van het Dutch Fund for Climate and Development (Origination Facility). Deze waren eerder voor 2024 voorzien. Daarnaast heeft de hogere realisatie te maken met hogere verplichtingen op artikelonderdeel 2.1 Voedselzekerheid (EUR 7,4 miljoen), onder meer in het kader van een meerjarige subsidie aan het IFDC op basis van de bodemvruchtbaarheidstender. De extra verplichtingen leiden niet tot een overschrijding van het meerjarige uitgavenbudget.

UitgavenArtikelonderdeel 2.2 WaterOp het gebied van Water is een overschrijding vanwege een project van de International Organization for Migration in Zuid-Soedan ten behoeve van overstromingsbeheer. De uitgaven vallen beperkt hoger uit dan gepland omdat de bijdrage aan RVO inzake uitvoering van waterprojecten hoger was dan geraamd. In totaal vallen de uitgaven EUR 3,7 miljoen hoger uit dan voorzien in de Tweede suppletoire begroting BHOS 2023.

Artikelonderdeel 2.3 KlimaatDe uitgaven zijn EUR 2,6 miljoen hoger uitgevallen dan gepland omdat de bijdrage aan RVO inzake uitvoering van klimaatprojecten hoger is dan geraamd.

Licence