Base description which applies to whole site

Artikel 51 Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

0

49.212

51.567

52.624

53.746

42.682

44.832

        

Uitgaven

0

49.212

51.567

52.624

53.746

42.682

44.432

        

Nog te verdelen

0

49.212

51.567

52.624

53.746

42.682

44.432

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 51 worden gedaan. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegevoegd op dit artikel geplaatst. Het budget van € 51 mln. in 2023 betreft hoofdzakelijk de reservering van middelen voor de Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) uitvoeringskosten (€ 20 mln.), de middelen voor de retributiedemping NVWA (€ 13 mln.), en de middelen voor de verduurzaming IJsselmeer (€ 5,0 mln.).

Licence