Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 bevorderen sociaaleconomische structuur suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

51.961

182

52.143

     
 

Uitgaven

48.786

‒ 2.418

46.368

     

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

28.432

‒ 2.278

26.154

 

Subsidies (regelingen)

850

14.176

15.026

 

Diverse subsidies

500

2.162

2.662

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

350

6.814

7.164

 

Onderwijshuisvesting Curaçao

0

5.200

5.200

 

Opdrachten

6.049

‒ 1.561

4.488

 

Opdrachten landen

1.649

‒ 1.561

88

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

4.400

0

4.400

 

Inkomensoverdrachten

950

0

950

 

Toeslagen op pensioenen NA

950

0

950

 

Bijdrage aan medeoverheden

20.450

‒ 14.904

5.546

 

Onderwijshuisvesting Curaçao

5.200

‒ 4.590

610

 

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

15.250

‒ 10.314

4.936

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

133

11

144

 

Diverse bijdragen

133

11

144

4.2

Caribisch Nederland

20.354

‒ 140

20.214

 

Subsidies (regelingen)

698

1.761

2.459

 

Subsidies Caribisch Nederland

698

1.761

2.459

 

Opdrachten

1.782

‒ 63

1.719

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

1.382

‒ 63

1.319

 

Opdrachten Caribisch Nederland

400

0

400

 

Inkomensoverdrachten

2.149

0

2.149

 

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.149

0

2.149

 

Bijdrage aan medeoverheden

15.725

‒ 2.388

13.337

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

15.725

‒ 2.388

13.337

 

Bijdrage aan agentschappen

0

550

550

 

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

0

550

550

     
 

Ontvangsten

0

49

49

     

Toelichting

Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft met name een overboeking van de begroting van BZK (H7) naar de begroting van KR (H4). Deze middelen worden geboekt op het instrument Subsidies ten behoeve van activiteiten in het kader van de Herdenking slavernijverleden.

Tijdelijke werkorganisatie

Dit betreft voornamelijk een reallocatie vanaf het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar Subsidies als gevolg van de ondertekening van de onderlinge regeling 'Samenwerking bij hervormingen'. Verder is er een kasschuif als gevolg van een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2023 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering door de Landen. Voor de TWO worden de middelen daarom in het juiste ritme gezet.

Onderwijshuisvesting Curaçao

Dit betreft een reallocatie vanaf het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar Subsidies als gevolg van de ondertekening van de onderlinge regeling 'Samenwerking bij hervormingen'.

Opdrachten

Opdrachten landen

Dit bestaat voornamelijk uit reallocaties binnen artikel 4.

Bijdrage aan medeoverheden

Onderwijshuisvesting Curaçao

Dit betreft met name een reallocatie vanaf het instrument Bijdrage aan medeoverheden naar Subsidies als gevolg van de ondertekening van de onderlinge regeling 'Samenwerking bij hervormingen'.

Tijdelijke werkorganisatie

Dit bestaat voornamelijk uit een reallocatie binnen artikel 4 naar subsidies. Verder is er een overboeking van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds ten behoeve van de eilandelijke taken die worden uitgevoerd door Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Artikel 4.2 Caribisch Nederland

Subsidies (regelingen)

Subsidies Caribisch Nederland

Dit betreft met name een mutatie voor ondersteuning in het kader van de Landspakketten die VNG met het in 2022 opgerichte uitwisselingsnetwerk uitvoert in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook betreft dit onder andere een reallocatie vanaf artikel 7 naar dit artikel ten behoeve van de hogere uitgaven aan de Voedselbank op Bonaire. Daarnaast vindt er een overboeking plaats vanaf de begroting van BZK (H7) naar de begroting van KR (H4) voor een subsidie aan VNG International voor een uitwisselingsnetwerk tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland als het gaat om gemeentelijke expertise.

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Dit betreft voornamelijk de overheveling van middelen naar het BES-fonds voor de uitvoering van de eilandelijke taken en de uitvoeringskracht van Bonaire en St. Eustatius.

Licence