Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Versterkte Internationale Rechtsorde

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag ) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
 

Verplichtingen

136 667

‒ 4 046

132 621

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

158 439

‒ 4 071

154 368

 

waarvan juridisch verplicht

   
     

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

74 750

‒ 3 946

70 804

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Internationaal recht

750

‒ 100

650

     
 

Opdrachten

   
 

Internationaal recht

2 550

0

2 550

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Verenigde Naties

42 000

‒ 3 846

38 154

 

OESO

7 955

0

7 955

 

Internationaal Strafhof

3 910

0

3 910

 

Internationaal recht

17 585

0

17 585

     

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

67 902

‒ 125

67 777

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Mensenrechtenfonds

19 742

775

20 517

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Mensenrechtenfonds

38 010

‒ 900

37 110

 

Mensenrechten multilateraal

10 150

0

10 150

     

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

15 787

0

15 787

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Carnegiestichting

5 749

0

5 749

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Vredespaleis

6 750

0

6 750

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Internationaal Strafhof

858

0

858

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 800

0

1 800

 

Nederland Gastland

630

0

630

     

Toelichting

Artikelonderdeel 1.1

Het budget voor artikelonderdeel 1.1 daalt als gevolg van de verwerking van de ODA-herschikking, wat leidt tot een ombuiging op het budget voor de Verenigde Naties.

Artikelonderdeel 1.2

Het budget voor artikelonderdeel 1.2 daalt als gevolg van de verwerking van de ODA-herschikking, wat leidt tot een ombuiging op het budget van het Mensenrechtenfonds. Op het instrument Subsidies wordt het budget voor het Mensenrechtenfonds opgehoogd met EUR 875.000 uit algemene middelen voor projecten in Oekraïne zoals op 4 juli gemeld aan het parlement (Kamerstuk 36 045 nr. 165).

Licence