Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Veiligheid en Stabiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag ) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
 

Verplichtingen

355 038

‒ 5 970

349 068

     
 

Uitgaven

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

351 575

‒ 4 124

347 451

 

waarvan juridisch verplicht

   
     

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

93 743

0

93 743

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Atlantische Commissie

565

0

565

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

NAVO

13 150

0

13 150

 

WEU

750

0

750

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 428

0

2 428

 

Veiligheidsfonds

1 850

0

1 850

 

NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund

75 000

0

75 000

     

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

17 222

30

17 252

 

Subsidies (regelingen)

   
 

Anti-terrorisme instituut

650

0

650

 

Contra-terrorisme

5 000

‒ 150

4 850

 

Cyber security

3 852

180

4 032

 

Global Forum on Cyber Expertise

1 250

0

1 250

     
 

Opdrachten

   
 

Global Forum on Cyber Expertise

0

0

0

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Contra-terrorisme

3 600

0

3 600

 

Cyber security

2 870

0

2 870

     

2.3

Wapenbeheersing

13 022

0

13 022

     
 

Opdrachten

   
 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

465

0

465

 

Conferentie New Tech 2022

2 000

0

2 000

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

IAEA

7 317

0

7 317

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 320

0

1 320

 

CTBTO

1 920

0

1 920

     

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

194 447

‒ 4 154

190 293

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Nederland Helsinki Comité

28

0

28

 

Stabiliteitsfonds

25 000

0

25 000

 

Training buitenlandse diplomaten

3 350

0

3 350

     
 

Opdrachten

   
 

Makandra

2 919

0

2 919

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Makandra

320

0

320

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

OVSE

6 000

0

6 000

 

Stabiliteitsfonds

65 432

‒ 10 000

55 432

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

91 353

0

91 353

 

Overige

45

1 846

1 891

     
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   
 

Inzet hoog-risico posten

0

0

0

     
 

Nog te verdelen

   
 

Nog te verdelen

0

4 000

4 000

     
     

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

33 141

0

33 141

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

15 582

0

15 582

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

3 939

0

3 939

     
 

Opdrachten

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

4 463

0

4 463

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

678

0

678

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

8 479

0

8 479

     
 

Ontvangsten

1 000

0

1 000

     

2.10

Doorberekening Defensie diversen

0

0

0

2.40

Restituties programma's

1 000

0

1 000

Toelichting

Artikelonderdeel 2.4

Het budget voor artikelonderdeel 2.4 daalt als gevolg van de verwerking van de ODA-herschikking, wat leidt tot een ombuiging op het Stabiliteitsfonds ODA.

Licence