Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag ) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

     
  

2023

2023

2023

     
     
 

Verplichtingen

1 125 178

119 430

1 244 608

     
 

Uitgaven:

   
     
 

Programma-uitgaven totaal

792 660

75 348

868 008

 

waarvan juridisch verplicht

   
     

2.1

Voedselzekerheid

281 204

108 350

389 554

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

15 000

‒ 2 000

13 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

14 000

0

14 000

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

3 000

0

3 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

20 327

‒ 4 000

16 327

 

Voedselzekerheid

61 509

‒ 6 000

55 509

     
 

Opdrachten

   
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

20 550

0

20 550

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

10 000

0

10 000

 

Voedselzekerheid

1 000

0

1 000

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 370

0

3 370

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Voedselzekerheid

124 298

‒ 4 000

120 298

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

25 000

‒ 8 000

17 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

40 500

0

40 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

27 000

0

27 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

52 000

‒ 4 000

48 000

     
 

Nog te verdelen

‒ 136 350

136 350

0

 

Nog te verdelen

   
     

2.2

Water

201 367

‒ 2 132

199 235

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Waterbeheer

26 767

‒ 600

26 167

 

Drinkwater en sanitatie

26 695

3 868

30 563

     
 

Opdrachten

   
 

Waterbeheer

3 770

‒ 600

3 170

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

0

2 000

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Waterbeheer

96 385

‒ 4 800

91 585

 

Drinkwater en sanitatie

45 750

0

45 750

     
     
     

2.3

Klimaat

310 089

‒ 30 870

279 219

     
 

Subsidies (regelingen)

   
 

Klimaat algemeen

33 863

0

33 863

 

Hernieuwbare energie

26 000

0

26 000

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

0

40 000

     
 

Bijdrage aan agentschappen

   
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 400

0

3 400

     
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   
 

Contributie IZA/IZT

357

0

357

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 595

130

1 725

 

Klimaat algemeen

160 232

‒ 31 000

129 232

 

Hernieuwbare energie

36 000

0

36 000

 

UNEP

8 642

0

8 642

Toelichting

Als gevolg van de hogere bezetting bij het COA van eerstejaars asielzoekers uit DAC-landen, heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen het ODA-budget. Dit betekent een ombuiging op de BHOS-programma's. De bij eerste suppletoire begroting op verschillende artikelonderdelen administratief geboekte ‘pro rata’ ombuiging wordt tegengeboekt en vervangen door de ombuigingen per artikelonderdeel.

Op artikel 2 wordt een aantal betalingen aangehouden, bijvoorbeeld van voedselprojecten in de Democratische Republiek Congo, voor klimaatfinanciering en voor Gain/CARE. Daarnaast wordt er onverplichte ruimte op water ingeleverd en worden voedselsubsidies verminderd, bijvoorbeeld in verband met de oorlog in Soedan.

Zoals gemeld aan het parlement op 4 juli 2023 (Kamerstuk 36 045 nr. 165), is er EUR 3,9 miljoen vrijgemaakt uit algemene middelen ter ondersteuning van waterbedrijven in Oekraine, door middel van financiële ondersteuning van Nederlandse publieke drinkwaterbedrijven (verenigd in WaterWorX en vertegenwoordigd door Vitens Evides International).

Licence