Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

919 382

0

919 382

205 796

1 125 178

27 822

‒ 116 460

‒ 50 223

84 000

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

913 510

0

913 510

‒ 120 850

792 660

‒ 94 098

‒ 121 160

‒ 76 223

0

 

waarvan juridisch verplicht

89%

   

91%

    
           

2.1

Voedselzekerheid

403 554

0

403 554

‒ 122 350

281 204

‒ 95 598

‒ 122 660

‒ 76 223

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

20 000

0

20 000

‒ 5 000

15 000

‒ 8 000

‒ 10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

15 500

0

15 500

‒ 1 500

14 000

‒ 5 500

‒ 5 000

‒ 5 000

‒ 1 000

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Uitbannen huidige honger en voeding

26 000

0

26 000

‒ 5 673

20 327

‒ 5 000

‒ 7 000

‒ 7 000

0

 

Voedselzekerheid

47 572

0

47 572

13 937

61 509

17 642

18 900

21 115

14 000

           
 

Opdrachten

         
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

20 550

0

20 550

0

20 550

‒ 6 030

‒ 7 500

‒ 8 400

‒ 9 200

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Voedselzekerheid

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 604

0

3 604

‒ 234

3 370

‒ 1 106

‒ 710

‒ 265

‒ 400

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Voedselzekerheid

109 828

0

109 828

14 470

124 298

25 994

42 310

37 550

13 600

 

Realiseren Ecologische Houdbare Voedselsystemen

30 000

0

30 000

‒ 5 000

25 000

‒ 10 000

‒ 25 000

‒ 20 000

0

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

42 500

0

42 500

‒ 2 000

40 500

‒ 10 000

‒ 8 000

‒ 10 000

‒ 9 000

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

20 000

0

20 000

7 000

27 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

54 000

0

54 000

‒ 2 000

52 000

14 000

14 000

14 000

0

           
 

Nog te verdelen

         
 

Nog te verdelen

0

0

0

‒ 136 350

‒ 136 350

‒ 109 598

‒ 136 660

‒ 90 223

0

           

2.2

Water

201 367

0

201 367

0

201 367

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Waterbeheer

28 310

0

28 310

‒ 1 543

26 767

‒ 3 021

‒ 3 750

‒ 750

2 500

 

Drinkwater en sanitatie

36 630

0

36 630

‒ 9 935

26 695

‒ 9 900

‒ 14 100

‒ 19 500

‒ 16 900

           
 

Opdrachten

         
 

Waterbeheer

5 927

0

5 927

‒ 2 157

3 770

1 971

3 000

5 000

5 500

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Waterbeheer

78 200

0

78 200

18 185

96 385

18 950

22 150

16 650

11 400

 

Drinkwater en sanitatie

50 300

0

50 300

‒ 4 550

45 750

‒ 8 000

‒ 7 300

‒ 1 400

‒ 2 500

           

2.3

Klimaat

308 589

0

308 589

1 500

310 089

1 500

1 500

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Klimaat algemeen

33 500

0

33 500

363

33 863

82

0

0

0

 

Hernieuwbare energie

26 000

0

26 000

0

26 000

0

0

0

0

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

0

40 000

0

40 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 400

0

3 400

0

3 400

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Contributie IZA/IZT

357

0

357

0

357

0

0

0

0

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 595

0

1 595

0

1 595

0

0

0

0

 

Klimaat algemeen

160 595

0

160 595

‒ 363

160 232

‒ 82

0

0

0

 

Hernieuwbare energie

36 000

0

36 000

0

36 000

0

0

0

0

 

UNEP

7 142

0

7 142

1 500

8 642

1 500

1 500

0

0

Verplichtingen

Op het gebied van de thema’s voedselzekerheid en water worden in diverse landen verplichtingen aangegaan vanuit het decentrale budget. Het verplichtingenbudget op artikel 2 wordt meerjarig verhoogd. Zo wordt onder andere een nieuwe verplichting afgesloten in het kader van het Mozambique Social Protection Programme. Daarnaast worden er verplichtingen aangegaan voor de nieuwe programma’s HortiLife, Bridge and Soil Health in Ethiopië.

Uitgaven

Artikelonderdeel 2.1

De uitgaven op artikelonderdeel 2.1 Voedselzekerheid worden verhoogd met EUR 14 miljoen in de periode 2023-2026. Dit komt door een overheveling voor programma’s op het gebied van sociale bescherming in Mozambique (Social Protection Programme) en Ethiopië (Productive Safety Net Programme) vanaf artikelonderdeel 5.2 Overig armoedebeleid, conform de intensivering zoals aangekondigd in de BHOS-nota. Daarnaast heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de centrale budgetten naar de decentrale budgetten en worden er meer middelen vrijgemaakt voor kennisontwikkeling door de Consultative Group for International Agricultural Research.

Artikelonderdeel 2.3

Het artikelonderdeel 2.3 Klimaat wordt meerjarig met EUR 1,5 miljoen verhoogd. Dit betreft een overheveling vanuit artikel 5.1 Multilaterale samenwerking voor een ongeoormerkte bijdrage aan het United Nations Environment Programme (UNEP) om voorspelbare en flexibele financiering voor ontwikkelingsactiviteiten van de Verenigde Naties te waarborgen onder het Funding Compact.

Nog te verdelen

Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.

Licence