Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

8.236

0

8.236

535

8.771

245

190

190

190

1.926

            
 

Uitgaven

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

            

9.0

Kiesraad

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

 

Institutionele inrichting

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

 

Kiesraad

10.164

0

10.164

535

10.699

245

190

190

190

4.698

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Institutionele inrichting

Kiesraad

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en de eindejaarsmarge. De colleges maken voor het rond krijgen van hun begroting en het zelf zo goed mogelijk op kunnen lossen van problematiek gebruik van de eindejaarsmarge.

Licence