Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Ontvangsten

 

1.650.164

 

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

06.09

Ten laste van begroting IenW

1.650.164

 

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

06.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.650.164

 

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

Licence