Base description which applies to whole site

3.9 Artikel 9 Nabestaanden

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

2.964

100

3.064

114

3.178

169

181

173

169

3.271

           

Uitgaven

2.964

100

3.064

114

3.178

169

181

173

169

3.271

           

Inkomensoverdrachten

          

AWW (Caribisch Nederland)

2.964

100

3.064

114

3.178

169

181

173

169

3.271

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 100%.

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

345.715

1.668

347.383

2.030

349.413

‒ 802

‒ 2.744

‒ 3.132

‒ 2.994

356.040

           

Uitgaven

345.715

1.668

347.383

2.030

349.413

‒ 802

‒ 2.744

‒ 3.132

‒ 2.994

356.040

           

Inkomensoverdrachten

          

ANW

317.603

0

317.603

1.686

319.289

796

1.343

1.849

2.370

285.502

ANW nominaal

22.209

1.668

23.877

275

24.152

‒ 1.621

‒ 4.106

‒ 5.021

‒ 5.397

64.563

Tegemoetkoming ANW nominaal

531

0

531

7

538

‒ 24

‒ 37

‒ 23

‒ 38

1.116

Tegemoetkoming ANW

5.372

0

5.372

62

5.434

47

56

63

71

4.859

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,0 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen.

Licence