Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

53.173

124.160

177.333

84

177.417

‒ 21

‒ 90

‒ 283

‒ 362

68.059

           

Uitgaven

53.173

124.160

177.333

84

177.417

‒ 21

‒ 90

‒ 283

‒ 362

68.059

           

Inkomensoverdrachten

          

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

51.864

2.400

54.264

‒ 214

54.050

‒ 246

‒ 173

‒ 283

‒ 362

67.712

Overbruggingsregeling AOW

948

0

948

328

1.276

225

83

0

0

0

Gebaar erkenning Surinaamse ouderen

0

121.760

121.760

0

121.760

0

0

0

0

0

Opdrachten

          

Opdrachten

361

0

361

‒ 30

331

0

0

0

0

347

           

Ontvangsten

0

0

0

164

164

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

          

Restituties

0

0

0

164

164

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 0,2 miljoen.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2024 99,9%.

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

           

Verplichtingen

52.134.210

202.101

52.336.311

‒ 181.711

52.154.600

‒ 656.334

‒ 1.181.066

‒ 1.420.315

‒ 1.680.669

66.888.232

           

Uitgaven

52.134.210

202.101

52.336.311

‒ 181.711

52.154.600

‒ 656.334

‒ 1.181.066

‒ 1.420.315

‒ 1.680.669

66.888.232

           

Inkomensoverdrachten

          

AOW

48.304.646

0

48.304.646

‒ 183.435

48.121.211

‒ 293.082

‒ 396.866

‒ 476.114

‒ 533.329

52.820.451

AOW nominaal

3.611.321

202.101

3.813.422

2.599

3.816.021

‒ 363.252

‒ 784.200

‒ 944.201

‒ 1.147.340

14.067.781

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

19.659

0

19.659

‒ 78

19.581

0

0

0

0

0

Inkomensondersteuning AOW

198.584

0

198.584

‒ 797

197.787

0

0

0

0

0

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 181,7 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

  • De raming van de AOW-uitkeringslasten wordt meerjarig neerwaarts bijgesteld. De voornaamste verklaring hiervoor is de bijstelling van het aantal personen met een AOW-uitkering. Het CBS heeft haar prognose voor het aantal mensen in de AOW-leeftijdsgroep naar beneden bijgesteld als gevolg van een daling van de levensverwachting veroorzaakt door de coronapandemie. De verwachting van het CBS is dat de levensverwachting zal herstellen, maar een volledig herstel naar de trend van voor de coronapandemie wordt niet meer verondersteld. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van ‒ € 183,4 miljoen in 2024 en loopt op tot - € 533,3 miljoen in 2028.

Nominaal

  • De nominale ontwikkeling van de AOW is zowel het gevolg van de aanpassing van de indexatiepercentages van lonen en prijzen als van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) op basis van de laatste macro-economische raming van het CPB (CEP). Deze neerwaartse bijstelling loopt op tot ‒ € 1,147 miljard in 2028.

Licence