Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

162.223

153.117

25.314

2.635

55.965

1.119

1.133

Uitgaven

72.605

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

4.02 GIV/PPS

72.605

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

4.02.01 GIV/PPS

72.605

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

Ontvangsten

       

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 30 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

Juridisch verplicht

100%

Bestuurlijk gebonden

 

Bestuurlijk gebonden

 

Beleidsmatig gereserveerd

 

Nog niet ingevuld/vrij te besteden

 
Tabel 31 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)
  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

4.02

GIV/PPS

 

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

           
  

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023-2037

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

1.312.474

4.02

GIV/PPS

 

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

1.312.474

4.01 Experimenteerprojecten

Motivering

Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.

4.02 Geïntegreerde contractvormen

Motivering

Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samen­ werking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van bij mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.

Producten

Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet en verkeert in de realisatiefase. Het project betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het bouwen van twee keersluizen (Den Oever en Kornwerderzand), het aanleggen van een Doorlaat voor de Vismigratierivier, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever.

Openstelling (waterveilig) is behoudens het versterken van de bestaande spuimiddelen voorzien in 2025 zoals ook aan de Tweede Kamer gemeld.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

Het projectbudget Afsluitdijk wordt met € 107 miljoen verlaagd. De oorzaken zijn:

  • Op 20 mei 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat er over de afwikkeling van het opsplitsen van de projectopdracht voor de Bestaande Spuimiddelen (BSM) voor de Afsluitdijk nog gesprekken werden gevoerd tussen RWS en de opdrachtnemer over enkele geschilpunten. Inmiddels kan gemeld worden dat Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer hier gezamenlijk uitgekomen zijn. Het onderhandelingsresultaat van de uitkomst bedraagt € 21,6 miljoen. Dit bedrag wordt bij deze begroting teruggeboekt naar de investeringsruimte op het Deltafonds.

  • Overboeking naar artikel 1.02.02 Aanleg waterveiligheid van € 149,6 miljoen omdat het projectonderdeel Bestaande Spuisluis niet onder het DBFM-contract Afsluitdijk valt en daardoor verantwoord moet worden op artikel 1.02.02.

  • Toevoeging van prijscompensatie € 63,7 miljoen. 

Tabel 32 Projectoverzicht geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Oplevering

Eind contract

 

huidig

vorig

t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

later

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

             

Afsluitdijk

2.072

2.168

239

355

112

99

114

61

60

1.032

2025

2025

 

Afrondingen

             

Programma Realisatie

2.072

2.168

239

355

112

99

114

61

60

1.032

   

Budget (DF 4.02.01)

   

355

112

99

114

61

60

1.032

   
Licence