Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4I Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

25.314

 

25.314

‒ 12.441

12.873

1.554

‒ 47.762

16.129

‒ 385

‒ 22.332

Uitgaven

 

111.811

 

111.811

53.674

165.485

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

            

04.02

GIV/PPS

111.811

 

111.811

53.674

165.485

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

04.02.01

GIV/PPS

111.811

 

111.811

53.674

165.485

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

            

Ontvangsten

           

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € - 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 37,7 miljoen), een verplichtingenschuif naar latere jaren € - 45,7 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verhoging bij Voorjaarsnota van € 53,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 69,5 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 11,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 69,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif waarbij € - 11,4 miljoen naar latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. De voornaamste reden voor deze kasschuif zijn de afspraken die met Levvel zijn gemaakt over het verrekenen van een contractonderdeel.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

Licence