Base description which applies to whole site

4.5 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

A. Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen vanuit de reguliere begroting aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds verantwoord.

B. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 33 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

        

Verplichtingen

4.869.867

5.465.332

10.617.270

10.905.645

10.743.911

10.232.262

10.064.839

        

Uitgaven

4.869.867

5.467.518

10.592.237

10.872.797

10.704.655

10.113.654

9.995.201

        

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.869.867

5.467.518

10.592.237

10.872.797

10.704.655

10.113.654

9.995.201

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence