Base description which applies to whole site

Verkiezingen en formatie 2023

Op 22 November 2023 vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Nederland kent een rijke traditie met een gedegen voorbereiding op een nieuwe kabinetsperiode. Verschillende ambtelijke rapporten en adviezen faciliteren mogelijke politieke keuzes. Deze rapporten staan onder meer stil bij onderbouwing, maatschappelijke effecten, uitvoerbaarheid en budgettaire gevolgen van keuzes die een toekomstig kabinet kan maken.

Licence