Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 8e ISB

Stand 8e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

7.755.510

779.469

8.534.979

0

0

0

0

Uitgaven

9.133.628

779.469

9.913.097

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

1. Gezondheidsbeleid

593.340

0

593.340

0

0

0

0

Subsidies

24.311

0

24.311

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

23.943

0

23.943

0

0

0

0

Overige

368

0

368

0

0

0

0

Opdrachten

3.663

0

3.663

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.663

0

3.663

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

122.115

0

122.115

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

99.165

0

99.165

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

22.199

0

22.199

0

0

0

0

Overige

751

0

751

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

435.118

0

435.118

0

0

0

0

ZonMw: programmering

435.118

0

435.118

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

0

0

0

2. Ziektepreventie

8.379.617

779.469

9.159.086

0

0

0

0

Subsidies

700.576

0

700.576

0

0

0

0

Ziektepreventie

478.375

0

478.375

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

152.156

0

152.156

0

0

0

0

Vaccinaties

70.045

0

70.045

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

6.387.279

107.800

6.495.079

0

0

0

0

Ziektepreventie

6.387.279

107.800

6.495.079

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

496.981

0

496.981

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

326.920

326.920

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

129.253

0

129.253

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

787.781

671.669

1.459.450

0

0

0

0

Overige

787.781

671.669

1.459.450

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.000

0

7.000

0

0

0

0

Overige

7.000

0

7.000

0

0

0

0

3. Gezondheidsbevordering

129.367

0

129.367

0

0

0

0

Subsidies

105.047

0

105.047

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

18.726

0

18.726

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

22.271

0

22.271

0

0

0

0

Letselpreventie

4.689

0

4.689

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.473

0

58.473

0

0

0

0

Overige

888

0

888

0

0

0

0

Opdrachten

8.029

0

8.029

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

8.029

0

8.029

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

14.705

0

14.705

0

0

0

0

Heronebehandeling op medisch voorschrift

14.705

0

14.705

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

4. Ethiek

31.304

0

31.304

0

0

0

0

Subsidies

28.142

0

28.142

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.261

0

10.261

0

0

0

0

Opdrachten

688

0

688

0

0

0

0

Medische Ethiek

688

0

688

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.474

0

2.474

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.474

0

2.474

0

0

0

0

Ontvangsten

87.703

0

87.703

0

0

0

0

Overige

87.703

0

87.703

0

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Spoor 2a: Toegangstesten, fase 3a

Om mensen meer vrijheden te geven, wordt laagdrempelig testen mogelijk gemaakt waarbij een negatief testbewijs gebruikt kan worden voor deelname aan sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen restaurants en overige horeca en doorstroomlocaties. In fase 3a wordt de capaciteit opgeschaald. Er wordt 107,8 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase 3a.

Suriname

Binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor de beheersing van de coronacrisis wordt 2 miljoen beschikbaar gesteld voor hulp aan Suriname. Er is reeds besloten om in de komende maand vaccins te doneren, maar met deze 2 miljoen wordt bezien welke hulp additioneel nodig is. Dit wordt op dit moment in kaart gebracht. Er kan gedacht worden aan inzet van personeel, schenking van beschermingsmiddelen en medicijnen die leiden tot verblijfskosten.

Bijdragen medeoverheden

GGD Meerkosten

De GGD maakt meerkosten voor het opzetten van teststraten en bemensing hiervan, bron- en contactonderzoek en het vaccineren. Er wordt voor 2021 additioneel 671,7 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan.

Licence