Base description which applies to whole site

Artikel 92 Nog onverdeeld

Artikel 92 onverdeeld
 

Vastgestelde begroting 2022 incl ISB 1,2 en 3)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB 4

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

237.817

103.134

‒ 176.346

164.605

‒ 176.296

‒ 170.841

‒ 166.641

‒ 166.641

         

Uitgaven

237.817

103.134

‒ 176.346

164.605

‒ 176.296

‒ 170.841

‒ 166.641

‒ 166.641

92.1 Overig

        

Overig

        

Nog onverdeeld

237.817

103.134

‒ 176.346

164.605

‒ 176.296

‒ 170.841

‒ 166.641

‒ 166.641

         

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Een gedeelte van de middelen op het artikel nog onverdeeld zijn overgeboekt naar de (beleids)artikelen op de begroting. Het betreft specifiek middelen aangaande beschermen en beveiligen, welke bij nota van wijziging aan de ontwerpbegroting 2022 zijn toegevoegd.

Licence