Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 92: Nog onverdeeld

Tabel 41 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Vastgestelde Begroting 2022

Verschil

art.nr.

Verplichtingen

0

0

0

0

0

237.817

‒ 237.817

         

92.1

Nog onverdeeld

       
 

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

237.817

‒ 237.817

         
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.

Licence