Base description which applies to whole site

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 11 Artikel 92 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

237.817

164.605

‒ 140.080

‒ 14.540

9.985

      

Uitgaven

237.817

164.605

‒ 140.080

‒ 14.540

9.985

92.1 Overig

     

Overig

     

Nog onverdeeld

237.817

164.605

‒ 140.080

‒ 14.540

9.985

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Licence