Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 6e ISB

Stand 6e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.144.374

51.900

1.196.274

25.365

0

0

0

0

         

Uitgaven

1.324.318

51.900

1.376.218

25.365

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

        
         

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

52.795

0

52.795

0

0

0

0

0

Subsidies

36.457

0

36.457

0

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

0

0

0

0

Transparantie van zorg

19.307

0

19.307

0

0

0

0

0

Overige

150

0

150

0

0

0

0

0

Opdrachten

8.689

0

8.689

0

0

0

0

0

Ondersteuning cliëntorganisaties

4.033

0

4.033

0

0

0

0

0

Transparantie van zorg

2.545

0

2.545

0

0

0

0

0

Overige

2.111

0

2.111

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

7.649

0

7.649

0

0

0

0

0

CIBG

7.649

0

7.649

0

0

0

0

0

         

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

725.025

27.000

752.025

3.000

0

0

0

0

Subsidies

702.876

27.000

729.876

3.000

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

702.876

27.000

729.876

3.000

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.244

0

9.244

0

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.244

0

9.244

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

12.905

0

12.905

0

0

0

0

0

CIBG

12.905

0

12.905

 

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

         

3. Informatiebeleid

111.106

4.603

115.709

9.652

0

0

0

0

Subsidies

28.917

0

28.917

0

0

0

0

0

Informatiebeleid

16.444

0

16.444

0

0

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

12.473

0

12.473

0

0

0

0

0

Opdrachten

46.668

4.603

51.271

8.327

0

0

0

0

Informatiebeleid

28.685

4.603

33.288

8.327

0

0

0

0

Overige

8.914

0

8.914

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

35.521

0

35.521

1.325

0

0

0

0

Informatiebeleid

35.521

0

35.521

1.325

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

         

4. Inrichting Zorgstelsel

255.657

1.000

256.657

0

0

0

0

0

Subsidies

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.582

0

1.582

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.027

0

1.027

0

0

0

0

0

Overige

555

0

555

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

254.075

0

254.075

0

0

0

0

0

CAK

112.456

0

112.456

0

0

0

0

0

NZa

63.547

0

63.547

0

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

74.722

0

74.722

0

0

0

0

0

CSZ

1.600

0

1.600

0

0

0

0

0

Overige

1.750

0

1.750

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

         

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

179.735

19.297

199.032

12.713

0

0

0

0

Subsidies

3.582

0

3.582

0

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

3.582

0

3.582

0

0

0

0

0

Bekostiging

171.852

‒ 34.200

137.652

0

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

171.852

‒ 34.200

137.652

0

0

0

0

0

Opdrachten

0

53.497

53.497

12.713

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

0

53.497

53.497

12.713

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

4.301

0

4.301

0

0

0

0

0

Overige

4.301

0

4.301

0

0

0

0

0

         

Ontvangsten

11.153

0

11.153

0

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

11.153

0

11.153

0

0

0

0

0

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Tijdelijke impuls behoud langdurig zieke zorgverleners

Dit voorstel biedt zorgwerkgevers tijdelijke ondersteuning gericht op het behoud van zorgmedewerkers die langdurig ziek zijn door langdurige klachten na een corona-besmetting. Het betreft hier een maatregel gericht op zorgpersoneel dat in het begin van de pandemie corona heeft gekregen en nu, na 2 jaar ziekte, een WIA aanvraag kan doen. Voor hun werkgevers is nu de vraag actueel of zij na het tweede ziektejaar voor deze medewerkers kiezen voor een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling. Om te zorgen dat de bedoelde tijdelijke ondersteuning wordt betrokken in de afweging die werkgevers daarover nu of op korte termijn maken, werkt het ministerie van VWS met spoed een subsidieregeling uit voor deze tijdelijke ondersteuning (€ 27 miljoen).

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Coronacheck (kosten DCC-verordening)

Voor het beheer en de doorontwikkeling van de applicatie CoronaCheck is een aanvullend budget benodigd van € 5,1 miljoen in 2022 en € 15,3 miljoen in 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor externe inhuur (artikel 10), waarvan € 1,6 miljoen in 2022 en € 10 miljoen in 2023. Daarnaast worden de middelen ingezet op zorgbreed beleid (artikel 4), waarvan € 3,5 miljoen in 2022 en € 5,3 miljoen in 2023.

Realisatie Digitale Ondersteuning Covid-19

Voor digitale ondersteuningsmiddelen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van corona, zoals de CoronaMelder en GGDContact, is een aanvullend budget benodigd van € 7,2 miljoen in 2022 en € 30,8 miljoen in 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor externe inhuur (artikel 10), waarvan € 6,1 miljoen in 2022 en € 26,5 miljoen in 2023. Daarnaast worden de middelen ingezet voor zorgbreed beleid (artikel 4), waarvan € 1,1 miljoen in 2022 en € 4,3 miljoen in 2023.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Bekostiging

Covid-zorg Caribisch Nederland

Voor het reeds beschikbare budget van € 34,2 miljoen voor ondersteuning van de CAS-landen en de BES-eilanden in Covid-zorg vindt in 2022 een instrumentwijziging plaats van «bekostiging» naar 'opdrachten'.

Opdrachten

Covid-zorg Caribisch Nederland

Voor ondersteuning van de CAS-landen en de BES-eilanden in Covid-zorg is een aanvullend budget benodigd van € 19,3 miljoen in 2022 en € 12,7 miljoen in 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor ondersteuning van de ziekenhuizen, ondersteuning van de publieke gezondheid en voor logistieke kosten.

Licence