Base description which applies to whole site
+

Niet-beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Niet-beleidsartikel 10 nominaal en onvoorzien (x EUR 1 000)
  

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen

99

23

14

5

5

32 992

– 32 987

         

Uitgaven

99

23

14

5

5

32 992

– 32 987

         

10.1

Nominaal en onvoorzien

99

23

14

5

5

32 992

– 32 987

Verplichtingen en uitgaven

Het grootste deel van dit artikel bestaat uit een voorziening voor HGIS/loon-, prijs en koersontwikkelingen en onvoorzien. Via overboekingen naar andere HGIS-artikelen op diverse begrotingen werden middelen uit dit artikel voor deze doelen ingezet. Hierdoor is de realisatie voor zowel de verplichtingen alsook de uitgaven bijgesteld. Daarnaast werden verhogingen en verlagingen als gevolg van bijstellingen van de inflatieraming (pBBP) op dit artikel verwerkt.

Slotwet

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
 

Verplichtingen x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

30

Mutaties Slotwet 2010

– 25

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

5

Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
 

Uitgaven x EUR 1 000

Stand 2e suppletoire begroting 2010

30

Mutaties Slotwet 2010

– 25

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

5

Verplichting en uitgaven

Het grootste deel van dit artikel bestaat uit een voorziening voor HGIS/loon-, prijs en koersontwikkelingen en onvoorzien. Via overboekingen naar andere HGIS-artikelen op diverse begrotingen werden middelen uit dit artikel voor deze doelen ingezet. Hierdoor is de realisatie voor zowel de verplichtingen alsook de uitgaven bijgesteld. Daarnaast werden verhogingen en verlagingen als gevolg van bijstellingen van de inflatieraming (pBBP) op dit artikel verwerkt.

Licence