Base description which applies to whole site

Artikel 12. Algemeen

Er zijn voor circa € 5,2 mln. minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast is er € 4,9 mln. minder uitgegeven. Tevens is er op dit artikel circa € 0,9 mln. minder ontvangen.

Toelichting

De ontvangen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) 2018 voor het Ministerie van BZK is betaald aan de Belastingdienst en was lager dan ingeschat.

Daarnaast leidt de definitieve aangifte voor de VPB-aanslag 2016 voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot een lagere vaststelling dan de eerder betaalde voorlopige aanslag. Het verschil is door de Belastingdienst overgemaakt aan het Ministerie van BZK.

Licence