Base description which applies to whole site

5.3 Artikel 93: Geheim

Tabel 41 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Vastgestelde Begroting 2021

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

3.318

2.536

3.574

3.249

3.259

3.054

205

         

93.1

Geheime uitgaven

       
 

Geheime uitgaven

3.318

2.536

3.574

3.249

3.259

3.054

205

         
 

Ontvangsten

145

1.043

10

397

28

0

28

Licence