Base description which applies to whole site
+

Artikel 93: Geheim

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2021 0,1 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 0,1 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 0,03 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Op dit artikel hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence