Base description which applies to whole site

Artikel 93 Geheim

Tabel 12 Artikel 93 Geheim (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.054

3.114

0

0

3.114

      

Programma-uitgaven

3.054

3.114

0

0

3.114

93.1. Overig

     

Overig

     

Geheim

3.054

3.114

0

0

3.114

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Licence