Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 2, lid 8 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW).

Tabel 42 Budgettaire gevolgen artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

3.574

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

3.054

        

Uitgaven

3.574

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

3.054

93.1 Geheim

3.574

3.048

3.054

3.053

3.054

3.054

3.054

        

Ontvangsten

10

0

0

0

0

0

0

Licence