Base description which applies to whole site

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

3.054

0

3.054

60

3.114

60

60

60

60

           
 

Programma-uitgaven

3.054

0

3.054

60

3.114

60

60

60

60

93.1

93.1. Overig

         
 

Overig

         
 

Geheim

3.054

0

3.054

60

3.114

60

60

60

60

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Licence