Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 2 Gezond opgroeien

2.1. Algemene doelstelling

Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.

2.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amende-menten

Mutaties 1e suppletore wet

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

  

1

2

3

4=1+2+3

    

Verplichtingen

74.584

0

– 17.670

56.914

– 8.125

– 2.080

– 2.080

– 2.080

          

Uitgaven

399.642

0

– 17.670

381.972

– 8.125

– 2.080

– 2.080

– 2.080

          

Programma-uitgaven

399.642

0

– 17.670

381.972

– 8.125

– 2.080

– 2.080

– 2.080

1.

Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen.

383.788

0

– 12.140

371.648

– 2.346

– 2.300

– 2.300

– 2.300

2.

Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

15.854

0

– 5.530

10.324

– 5.779

220

220

220

          

Ontvangsten

1.977

0

0

1.977

0

0

0

0

2.3. Operationele doelstellingen

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;

  • 2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

2.3.1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

383.788

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bestemd voor het ontwikkelen van plusvoorzieningen voor overbelaste jongeren.

– 15.000

2.

Dit betreft een doorschuif van € 2,7 miljoen impulsbudget BES Jeugd en Gezin dat in 2009 niet tot besteding is gekomen. Het impulsbudget moet worden ingezet voor zichtbare verbeteringen op het gebied van Jeugd en Gezin tot aan de transitiedatum (10–10-»10). Daarnaast is en blijft op de begroting van Jeugd en Gezin structureel € 3,5 miljoen beschikbaar voor de BES. BES staat voor Bonaire, St Eustatius en Saba.

2.700

3.

Dit betreft doorschuif van middelen voor het project MKB/MOgroep. Bij 2e suppletore wet 2009 is al vastgesteld dat de zwaarte van de projecten vooral in 2010 ligt.

2.400

4.

Overige mutaties

– 2.240

Stand 1e suppletore begroting

371.648

2.3.2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

15.854

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overboeking van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin naar het ministerie van VWS in verband met projecten vrijwilligerswerk. De motie Slob (TK 2008–2009, 31 700 nr. 17) heeft hiervoor middelen vrijgemaakt op de begroting van Jeugd en Gezin. Uitvoering van deze projecten vindt plaats door ZonMw. In totaal is hiervoor in 2010 € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld.

– 6.000

2.

Overige mutaties

470

Stand 1e suppletore begroting

10.324

2.4. Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

1.977

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Overige mutaties

0

Stand 1e suppletore begroting

1.977

Licence