Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 1 Gezin en Inkomen

1.1. Algemene doelstelling

Gezinnen zijn financieel in staat om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en zich te ontplooien.

1.2. Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amende-menten

Mutaties 1e suppletore wet

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

  

1

2

3

4=1+2+3

    

Verplichtingen

4.292.764

0

104.000

4.396.764

141.000

154.000

154.000

154.000

          

Uitgaven

4.292.764

0

104.000

4.396.764

141.000

154.000

154.000

154.000

          

Programma-uitgaven

4.292.764

0

104.000

4.396.764

141.000

154.000

154.000

154.000

1.

Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen

4.292.764

0

104.000

4.396.764

141.000

154.000

154.000

154.000

          

Ontvangsten

272

0

167.000

167.272

161.000

182.000

188.000

191.000

1.3. Operationele doestellingen

Er is één operationele doelstelling op dit beleidsartikel:

  • 1. Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen.

1.3.1. Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

4.292.764

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalingen) en terugvorderingen in komende jaren.

104.000

Stand 1e suppletore begroting

4.396.764

1.4. Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting (bedragen x € 1.000)

272

Mutaties 1e suppletore begroting:

 

1.

Voor het kindgebonden budget is een nieuwe ramingsmethodiek ontwikkeld. Deze meerjarenraming houdt rekening met te verwachten uitgaven (inclusief nabetalingen) en terugvorderingen in komende jaren.

167.000

Stand 1e suppletore begroting

167.272

Licence