Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 45 Jeugdzorg

45.1 Algemene doelstelling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving.

45.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand begroting t/m ISB1

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 486 589

1 489 113

32 063

1 521 176

         

Uitgaven

1 847 281

1 846 185

32 063

1 878 248

         

Programma-uitgaven

1 841 978

1 840 807

32 040

1 872 847

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

391 813

392 385

7 318

399 703

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

13 131

12 179

– 202

11 977

3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder

1 437 034

1 436 243

24 924

1 461 167

         

Apparaatsuitgaven

5 303

5 378

23

5 401

         

Ontvangsten

4 580

4 580

13 170

17 750

1

Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

45.3 Financiële toelichting

Programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;

  • 2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving;

  • 3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand suppletoire begroting VJN

392 385

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

4 264

2. Overboeking van artikel 41 OD 3 ter dekking van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin.

3 003

3. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan de projecten monitoronderzoek intersectorale zorg van de provincies Limburg en Friesland en de gemeente Enschede.

– 90

4. Overige mutaties

141

Stand suppletoire begroting NJN

399 703

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand suppletoire begroting VJN

12 179

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de verlenging van de pilot Wijkschool in Rotterdam.

– 1 250

2. Overige mutaties

1 048

Stand suppletoire begroting NJN

11 977

3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand suppletoire begroting VJN

1 436 243

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin.

15 635

2. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de vergoeding van onderwijskosten van Jeugdzorgplus-instelingen.

– 3 600

3. Overboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, in verband met een vergoeding van de onkosten van Jeugdzorgplus-instelingen.

4 708

4. Desaldering betreffende vergoeding overname jeugdzorgplus- instelling Avenier van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.

9 500

5. Overige mutaties

– 1 319

Stand suppletoire begroting NJN

1 461 167

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting VJN

5 378

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

23

Stand suppletoire begroting NJN

5 401

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting VJN

4 580

Mutaties suppletoire begroting NJN:

 

1. Desaldering betreffende vergoeding overname jeugdzorgplus- instelling Avenier van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.

9 500

2. Overige mutaties

3 670

Stand suppletoire begroting NJN

17 750

Licence